Werknemers en werkgevers

Preventie & Leefstijl

“Voorkomen is beter dan genezen”; NEXT Bedrijfsartsen biedt diverse preventieve diensten aan, hierbij geloven we in de kracht van een gezonde leefstijl!

Voorkomen is altijd beter dan genezen

Preventieve dienstverlening

Vaak krijgen wij de vraag, “Wat doen jullie eigenlijk aan preventie?” Het antwoord hierop is eenvoudig: “Dat hangt ervan af welke ruimte een organisatie ons hiervoor geeft”. In dit antwoord schuilt eigenlijk ook het geheim van een effectieve preventieve samenwerking, het maakt namelijk een groot verschil of je preventie ziet als een kostenpost of juist als een investering. Wij geloven dat preventie verder gaat dan het aanbieden van een product of dienst, zo heeft het weinig zin om fruit aan te bieden op de werkplek als er in de kantine volop snacks worden verkocht. Preventie is een mindset en een cultuur (verandering) binnen de organisatie. 

Naast het aanbieden van preventieve diensten op organisatorisch niveau, bieden wij ook individuele preventieve producten aan. Zoals een (open) arbeidsomstandigheden- of preventief spreekuur, leefstijl spreekuur, neurologisch aandacht spreekuur of een Frequent verzuim spreekuur.     

“De dokter van de toekomst zal geen medicatie voorschrijven, maar zal zijn of haar patiënten interesseren in de zorg voor het eigen lichaam, gezonde voeding en de oorzaken en preventie van ziekte."


Thomas Edison 1847-1931

Investeren in je eigen gezondheid loont

Aandacht voor leefstijl

Een ongezonde leefstijl kan tot chronische aandoeningen leiden en daarmee tot (langdurig) verzuim op zowel op mentaal als fysiek vlak. 
De vermoedelijke oorzaken hiervan worden nu vaak medisch behandeld. Wetenschappelijk inzicht leert ons echter, dat veranderingen van leefstijl een positieve invloed kunnen hebben op deze klachten. Vandaar ook dat binnen de reguliere gezondheidszorg, de politiek, de maatschappij, maar ook bij patiënten de belangstelling groeit voor leefstijlgeneeskunde. Wij geloven dat aandacht voor leefstijl kan bijdragen aan een verhoging van duurzame inzetbaarheid, passende Arbozorg en preventie. Vandaar dat wij hierin graag voorop lopen en middels de inzet van onze Leefstijlarts / Neuroloog verschillende soorten preventieve diensten aanbieden. Zowel op individueel niveau: (open) leefstijl spreekuur als op organisatieniveau: door het verzorgen van (bewustwordings) workshops en trainingen voor organisaties en medewerkers.

overzicht van onze DIENSTVERLENING

Preventie en Leefstijl advies op zowel individueel als organisatorisch niveau.

Individuele preventieve diensten

Open (arbeidsomstandigheden) spreekuur
Neurologisch aandachtspreekuur
Leefstijl spreekuur
Preventief spreekuur in overleg met leidinggevende
Preventief arbeidsdeskundig consult
Individuele werkplekbezoeken
Frequent verzuimspreekuren

Preventie op organisatieniveau

Werkplekbezoek door bedrijfsarts
Preventieve arbeidsdeskundige check
Leefstijl quickscan
Leefstijl PMO Onderzoek
Leefstijl workshop in company
Regietheater voor leidinggevenden
Grote Duurzame Inzetbaarheidsshow