Werknemers

De Casemanager

“Samen sterk en vooral geen dubbel werk” Onze casemanagers ondersteunen leidinggevenden en andere bij verzuim betrokken medewerkers binnen de organisatie gevraagd en ongevraagd, om te kunnen werken en groeien in eigen regie. 

Rol van de casemanager

Geen taakdelegatie

Aan de rol van casemanager wordt op diverse manieren invulling gegeven. Het is de bewuste keuze van NEXT Bedrijfsartsen om de casemanager niet in taakdelegatie van de bedrijfsarts te laten werken. Dat wil zeggen, dat de casemanager in principe alleen het directe aanspreekpunt is voor de werkgever/ leidinggevenden binnen een organisatie en niet voor de medewerkers. De casemanager bewaakt vanaf dag 1 de wettelijke termijnen en de hierbij te nemen processtappen. De casemanager fungeert hierbij als inhoudelijke coach en vraagbaak voor de leidinggevende en kan op verzoek op elk gewenst moment (on demand) worden ingezet door een leidinggevende. Door de samenwerking binnen de NEXT Portal kan de casemanager direct meekijken in het (niet medische) re-integratie dossier en vandaar uit gericht adviseren of actie ondernemen.

Veelgestelde vragen (F.A.Q.)

Nee, de casemanager heeft enkel toegang tot procesinformatie en re-integratieadviezen welke de werknemer en werkgever van de bedrijfsarts hebben ontvangen. In sommige gevallen voert de casemanager overleg met de arbeidsdeskundige om de voortgang en wettelijke termijnen te kunnen bewaken binnen een dossier.

In principe is de casemanager een aanspreekpunt voor de werkgever en/of leidinggevende. Wanneer je desondanks de casemanager wilt spreken, dan verzoeken wij je om hiervoor gebruik te maken van onderstaand contactformulier of telefonisch contact op te nemen middels ons medisch secretariaat