Next bedrijfsartsen

Training & Ontwikkeling

“NEXT is de persoonlijke regionale arbodienstverlener die medewerkers adviseert en inspireert om op het gebied van duurzame inzetbaarheid in beweging te zijn en te blijven.

Training en theater met een boodschap

Vermaken Inspireren Verbinden en Ontmoeten

Arbo On Stage creëert beweging door het ondersteunen van organisaties in het ontwikkelen en trainen van hun medewerkers en leidinggevenden. Wij creëren en verzorgen, trainingen, workshops en theater producties voor- en met bedrijven,

Door gebruik van theater, muziek en bijvoorbeeld dans en andere podiumkunsten, maar ook volledige audiovisuele ondersteuning en special-effects, wordt de boodschap door deelnemers echt beleeft. Wij zijn van mening dat door de juiste inzet van deze ingrediënten wij mensen echt kunnen raken en inspireren.

Al onze producties worden dan ook gecreëerd op basis van onze kernwaarden: Verbinden, Inspireren, Vermaken en Ontmoeten. Kortom…VIVO…leven en beleven.

Trainingen

Wij bieden diverse (op maat gemaakte) inhoudelijke en communicatieve trainingen en workshops in kleine en grotere groepen. Deze kunnen worden verzorgd op een door u gewenste locatie.

Regietheater

Interactieve theatershow, waarin diverse aspecten van communicatie de revue passeren. Deelnemers nemen hierbij zelf de regie, zonder dat er sprake is van deelname aan rollenspelen.

Theatershows

Wervelende op maat gemaakte interactieve show voor werknemers en werkgevers, waarin communicatieve onderdelen afgewisseld worden met inhoudelijke onderwerpen.

De Werkconferentie

Een bijzondere interactieve en verbindende  werkvorm voor leidinggevenden met en `Game Element` waarbij zowel communicatieve als inhoudelijke elementen een rol spelen.

Onze verschillende formats

WERKCONFERENTIE IN THEATERVORM
Plezier, interactie en bovendien veel informatie

Interactie, teambuilding, afstemming en gezelligheid zijn de ingrediënten voor een middag met een hoog leereffect door de belevingsfactor van het ‘samen meemaken’ in bijzonder sfeer!

Doelgroep
Leidinggevenden, directieleden en overige bij verzuim / duurzame inzetbaarheid betrokkenen. Denk hierbij bv aan rolverantwoordelijken binnen zelfsturende c.q. organiserende teams. Voor de organisatie Deze bijzondere trainings/teambuildingsvorm vindt plaats in theatercafé-sfeer en opstelling.

Opzet
De tijdsduur is ongeveer ca 3-4 uur (afhankelijk van het aantal deskundigen, lees: deelnemers). Informeel, met hapje en drankje zodat deelnemers ontspannen en open kunnen en durven zijn. Belangrijk is dat de beleving samen wordt gedeeld. Deelnemers worden opgedeeld in 4-5 groepen van max 6-8 personen per groep. Deze trainingsvorm wordt gedaan in de vorm van een ‘game’; er is aan het einde dan ook een winnaar. Het winnende team is het team dat de casus, die na de conferentie wordt gepresenteerd, op de meest creatieve en doortastende manier heeft opgelost.

De trainingsvorm bestaat uit drie onderdelen, of beter gezegd drie ‘theaterbedrijven’:

“Eerste bedrijf”
De deelnemers ontvangen een opdracht in de vorm van een casus. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een medewerker die een alcoholverslaving heeft. Wat zijn enerzijds de rechten en plichten waar je als organisatie wettelijk gezien aan moet voldoen en hoe ga je anderzijds op persoonlijke wijze met deze medewerker om. Vervolgens spelen de trainingsacteurs de beginfase van deze casus op het toneel die de problematiek op hoofdlijnen weergeeft maar waarbij het vervolg nog niet bekend is. Daarbij geven deskundigen aanvullende informatie die de deelnemers nodig hebben om hun opdracht uit te kunnen werken. Te denken valt hierbij aan een aanwezige bedrijfsarts, arbeidsdeskundige (interne) casemanager, een specialist vanuit het UWV en eventueel andere externe deskundigen.

“Tweede bedrijf”
De groepen gaan uiteen en zoeken een plek op in het theatercafé. Tijdens een aantal rondes van elk 20-30 minuten sluit telkens een andere deskundige per groep aan om hen te voorzien van aanvullende informatie en feedback. In de slotronde zal iedere groep op basis van alle verzamelde informatie rondom de casus een definitief ‘plan van aanpak’ opstellen.

“Derde bedrijf”
Iedere groep presenteert (max. 5 min) zijn ‘plan van aanpak’ aan de rest van de deelnemers. De deskundigen gaan na afloop van de presentaties in beraad over de uitkomst van de game en geven de groepen de ideale uitkomst van de casus. Tot slot spelen de acteurs dé eindscène op basis van alle input en presentaties en wordt de middag afgesloten met de prijsuitreiking en een gezellige borrel.

REGIETHEATERVOORSTELLINGEN

In Regietheater spelen de deelnemers interactieve scènes met acteurs. Het verloop van de scènes wordt bepaald door de inbreng van de deelnemers zelf. Regietheater voor leidinggevenden heeft als doel problematiek, valkuilen of dilemma’s op de werkvloer inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Een aangedragen werksituatie wordt op ludieke wijze gechargeerd nagespeeld, waardoor direct zichtbaar wordt wat het probleem is. Daarna wordt dezelfde scène opnieuw gespeeld, maar kan nu worden bijgestuurd door medewerkers uit het publiek. Zij geven in deze ronde de acteurs praktische aanwijzingen hoe wél om te gaan met de nagespeelde problematiek. De scène wordt tenslotte nogmaals gespeeld om te kijken wat het effect is van de nieuwe handelingen. Doordat het publiek zelf oplossingen aandraagt voor de gespeelde scènes, wordt er onder leiding van onze trainingsacteurs automatisch actief nagedacht over de betreffende problematiek.

Doelgroep
Leidinggevenden, directieleden en overige bij verzuim / duurzame inzetbaarheid betrokkenen. Denk hierbij bijv. aan rolverantwoordelijken binnen zelfsturende c.q. organiserende teams.

Voor de organisatie
Waarom kiezen voor Regietheater?
Omdat u op luchtige wijze de vinger op de zere plek in uw bedrijf wilt leggen en openlijk een discussie wilt starten waarbij iedereen wordt betrokken. Of u wilt een bewustwordingsproces creëren m.b.t. het individuele- en/of groepsfunctioneren. Of omdat u een discussie wilt aanwakkeren waarbij meningen open worden uitgewisseld; om de betrokkenheid bij de betreffende problematiek te vergroten. Regietheater is breed inzetbaar: van een select gezelschap tot de hele organisatie.

Opzet
Regietheater kan plaats vinden vanaf 20 deelnemers in theateropstelling. Acteurs spelen de scènes op het toneel en lokken de dialogen met de deelnemers uit. Arbo On Stage is van mening dat naast feedback, humor een belangrijk element is om draagvlak te creëren voor beladen thema’s. Hoe moeilijk het onderwerp ook is, uw mensen lopen met een positief gevoel naar buiten. Ook is er een combi-Regietheater mogelijk, waarbij 2 uur theater voor de pauze gecombineerd wordt met 2 uur communicatietraining na de pauze. Hiervoor geldt een maximale groepsgrootte van 20 deelnemers.

TRAININGEN EN WORKSHOPS

Naast het RegieTheater, de Duurzame Inzetbaarheidsshows en de WerkConferentie bieden wij tevens diverse workshops en trainingen. Ook kunnen wij desgewenst trainingen en workshops op maat voor u maken. Uiteraard kunnen wij deze in overleg met u eveneens in-company vormgeven.

Inhoudelijke trainingen
Ligt de focus binnen uw bedrijf op ‘kracht’ in plaats van ‘klacht’? Denken leidinggevenden en medewerkers in ‘mogelijkheden’ i.p.v. ‘onmogelijkheden’? Zijn er kansen en mogelijkheden om binnen een andere afdeling binnen uw bedrijf (tijdelijk) aan de slag te gaan? In de verschillende trainingen welke wij aanbieden komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
• Wetgeving
• Visie op verzuim vs. inzetbaarheid
• Communicatie rondom verzuim
• Visie op Duurzame Inzetbaarheid
• Mobiliteit

Communicatietrainingen
C’est le ton qui fait la musique (Frans, letterlijk ‘het is de toon die de muziek maakt’).
De manier waarop iets wordt gezegd, is net zo belangrijk als de inhoud van wat er gezegd wordt. Een gezegde dat past bij gesprekken die u als leidinggevenden zal voeren. Naast onze regietheatervoorstellingen bieden wij interactieve communicatietrainingen rondom o.a. de volgende onderwerpen:
• Inzetbaarheidsgesprek,
• Functioneringsgesprek,
• Sollicitatiegesprek,
• Beoordelingsgesprek,
• Vitaliteitsgesprek
• Feedback geven en feedback nemen
• Frequent verzuimgesprek.

Onze  interactieve inhoudelijke trainingen zijn bedoeld voor groepen tot c.a. 20 deelnemers en duren doorgaans c.a. 1,5 – 2 uur.

Onze communicatietrainingen zijn bedoeld voor groepen van 6-8 deelnemers, welke gedurende een dagdeel met een eigen trainingsacteur aan het werk gaan.

Workshops
Naast bovenstaande trainingen bieden wij tevens diverse interactieve workshops aan. Onze workshops duren doorgaans 1,5 uur.

• Workshop Vitale Eigen Regie in de praktijk
• Training sociale zekerheid en arbeidsrecht voor werkgevers en leidinggevenden
• Diverse communicatietrainingen voor leidinggevenden
• Workshop Eigen Risicodragerschap
• Workshop WESABA (Nieuwe private vorm ziektewet)
• Workshop Corona en het nieuwe werken

DE GROTE OF KLEINE DUURZAME INZETBAARHEIDSSHOW

Een wervelende theatershow waarin met muziek, trainingsacteurs en veel cabaret de do’s & don’ts van het fenomeen duurzame inzetbaarheid op pakkende wijze aanschouwelijk worden gemaakt. De Duurzame Inzetbaarheidsshow laat zien dat er in elke organisatie veel meer is dan alleen het dagelijkse werk tussen negen en vijf. Ontdek met vooral een lach en wellicht met een traan hoe mensen goed in hun vel op welke werkvloer dan ook met plezier topprestaties kunnen leveren.

De Duurzame Inzetbaarheidsshow gaat al een poosje mee met Arbo On Stage. Organisaties zetten deze voorstelling in om specifieke thema’s voor het voetlicht te brengen. Plenair, met een toefje dialoog met de zaal zorgt De Duurzame Inzetbaarheidsshow er voor dat er openheid ontstaat binnen het bedrijf over beladen onderwerpen en cultuurveranderingen.

Doelgroep
Werkgevers en werknemers

Voor de organisatie
Bij wie moet u zich bijvoorbeeld als medewerker ‘ziekmelden’ of beter, welke rol heeft uw leidinggevende hierin? Hebben we het over verzuim of over inzetbaarheid? Hoe voert u als leidinggevende dit soort gesprekken en welke rol mag u van de werknemer verwachten? U heeft de regie over uw eigen leven. Hoe kunt u tot uw pensioen gezond en gelukkig aan het werk blijven? Is er binnen de organisatie voldoende bewustwording over het aspect arbeidshygiëne? Wat zijn de consequenties voor uw en uw collega’s gezondheid als er niet schoon genoeg gewerkt wordt? Houdt u het werk dat u nu doet lichamelijk vol of moet u toch alvast na gaan denken over de toekomst? En welke rol kan uw leidinggevende spelen om u hierbij te ondersteunen? Hoe herkent u de signalen van werkstress en wat zijn preventieve maatregelen die u zelf of uw leidinggevende kunt nemen om uitval en evt. een burn-out te voorkomen? De onderlinge sfeer binnen een organisatie kan een belangrijke factor zijn om niet lekker in uw vel te zitten en hierdoor niet optimaal inzetbaar te zijn. Wat zijn de gevolgen hiervan en hoe kunt u als organisatie dit soort gevoelige onderwerpen in de openbaarheid brengen?

Opzet
De Grote of Kleine Duurzame Inzetbaarheidsshow vindt plaats op eigen locatie of in een theaterzaal naar keuze. Aantal deelnemers kan variëren van 25 tot 2000 personen. De voorstelling is na gedegen en veelvuldig overleg ontworpen door werkgever en Arbo On Stage en hoewel er interactie is tussen de zaal en het podium, heeft het publiek het gevoel om rustig achterover te kunnen leunen en de voorstelling op zich af te laten komen.

Training & Theater

Arbo on Stage - Multimedia

De Grote Duurzame Inzetbaarheidsshow Thema: Werkstress

Show op maat voor UWV
Met als thema: Arbeid Als medicijn

Testimonials: Wat vinden de deelnemers van ons

Thema Show
i.s.m. Wildenberg
Arbo meets Legal 4.0

De Grote Participatie Show. In opdracht van SGBO Nijmegen

Arbo on Stage
Scene voorbeeld: "Het Inzetbaarheidsgesprek"

Arbo on Stage Regietheater

DKC Totaaltechniek - NEXT Theater

Onderstaand het fotoboek van de Regietheatervoorstelling welke we voor het management van DKC Totaaltechniek, op 22 februari 2024 hebben mogen vormgeven in ons “eigen” NEXT Theater in Nijmegen.

De presentatie was helder en heeft bijgedragen aan het bewustzijn omtrent de impact en noodzaak van deze wet in relatie tot verzuim. Wat de voorstelling extra bijzonder maakte, was de vaardigheid van de acteurs om serieuze onderwerpen op een luchtige en toegankelijke manier te benaderen. Door de interactie met het publiek werd de betrokkenheid aanzienlijk versterkt. Bovendien werd op een subtiele wijze aandacht besteed aan generatieverschillen, wat bijdroeg aan verheldering en begrip. Het waren allemaal herkenbare situaties waarin iedereen zich kon verplaatsen. Al met al was het een uitstekende manier om op toegankelijke wijze belangrijke thema's rondom frequent verzuim en wetgeving te bespreken.