Next bedrijfsartsen

Keuringen &
Medisch Onderzoek

Wij staan voor zinvol en gericht medisch onderzoek:
“Wanneer je iets niet wilt weten, moet je het ook niet gaan meten”

Individueel medisch onderzoek

Particuliere- en beroepsgebonden keuringen

Bij NEXT Bedrijfsartsen kun je terecht voor een groot aantal particuliere keuringen, zoals healthchecks, rijbewijskeuringen en keuringen in het kader van het afsluiten van een verzekering of hypotheek.

Ook kunnen door NEXT Bedrijfsartsen diverse beroepsgebonden keuringen worden uitgevoerd, zoals alle typen chauffeurskeuringen, bodemsaneringkeuringen en verschillende soorten aanstellingskeuringen.

Preventief medisch onderzoek

Zinvol en gericht

Binnen een Preventief Medisch Onderzoek of PAGO kunnen verschillende onderzoeksmiddelen en vragenlijsten worden ingezet. Om te kunnen komen tot een kostenefficiënte onderzoeksopzet, is het erg belangrijk om zinvol en gericht te onderzoeken. Hierbij is het in eerste instantie van belang om te kijken naar de onderzoekspopulatie en de te verwachte uitkomsten van het onderzoek. Wordt het onderzoek aangeboden als een secundaire arbeidsvoorwaarde, waarbij met name de individuele uitslagen van belang zijn of dient er ook gelet te worden op resultaten op bedrijfs/ afdelingsniveau in relatie tot een (landelijke) benchmarkgroep(en). Ook is het van belang om vooraf te bepalen wat er met de uitkomsten van het onderzoek gaat gebeuren.

Onze PMO-Modules

NEXT Bedrijfsartsen biedt 3 soorten Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan. Afhankelijk van de uitkomsten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie en de Taak Risico Analyse (TRA), bepalen we in overleg welke type PMO past bij welke functie. Het aanbieden van een ECG Onderzoek in rust doen we op indicatie of vanaf de leeftijdsgrens van 50+. Uiteraard is het mogelijk om in overleg een PMO Module op maat samen te stellen, dit kan bijvoorbeeld indien er sprake is van blootstelling aan specifieke gevaarlijke stoffen.

PMO - Kantoor

Gericht op medewerkers met een niet fysieke- kantoor of binnendienstfunctie
 • Anamnese, lichamelijk onderzoek en advies door bedrijfsarts
 • Visusonderzoek: beeldschermtest
 • Meten van bloeddruk en bepalen BMI (o.b.v. lengte en gewicht)
 • Urinetest (glucose en eiwit)
 • Bloedonderzoek (totaal vetspectrum)PMO - Fysiek

Gericht op medewerkers met een licht fysieke functie, zonder specifieke blootstellingsrisico’s
 • Anamnese, lichamelijk onderzoek en advies door bedrijfsarts
 • Visusonderzoek: dichtbij en veraf
 • Meten van bloeddruk en bepalen BMI (o.b.v. lengte en gewicht)
 • Urinetest (glucose en eiwit)
 • Bloedonderzoek (totaal vetspectrum)
 • Gehoorscreening (audiometrie)
 

PMO - Fysiek Plus

Gericht op medewerkers met een licht fysieke functie, zonder specifieke blootstellingsrisico’s

 • Anamnese, lichamelijk onderzoek en advies door bedrijfsarts
 • Visusonderzoek: dichtbij en veraf
 • Meten van bloeddruk en bepalen BMI (o.b.v. lengte en gewicht)
 • Bloedonderzoek (uitgebreid / gericht)
 • Bloedonderzoek (totaal vetspectrum)
 • Longfunctieonderzoek (spirometrie)

preventief medisch onderzoek

Onderzoeksfasen

Nadat de opzet is vastgesteld wordt er door NEXT Bedrijfsartsen een keuringsteam samengesteld, bestaande uit een of meerdere keuringsartsen en doktersassistentes ondersteund door ons medisch secretariaat. Uiteraard heeft u één vast contactpersoon, waar u met al uw vragen terecht kunt.

Om te kunnen komen tot een zinvol en gericht onderzoek, onderscheiden we bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek 4 fasen.

 

Onze PMO Flyer

[dfl

Neem contact met ons op

Aanvraagformulier Keuringen

Direct uw keuring aanvragen

Door het in vullen van onderstaand formulier kun je direct je gewenste keuring aanvragen en aangeven welk tijdstip jou het beste uitkomt. Wij proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden en nemen contact met je op ter bevestiging van jouw aanvraag.