Werkgevers

Eigen Risicodragerschap

“Behoudt de regie indien een medewerker ziek uit dienst gaat of instroomt in de WIA”

ERD Gericht op beweging

Stuur uw (ex) medewerker jaarlijks een (kerst)attentie.

Wanneer een medewerker aan het einde van een tijdelijk dienstverband of na het toegekend te hebben gekregen van een WIA, uit dienst gaat blijf je als eigen risicodrager verantwoordelijk voor de re-integratie van deze medewerker. Dit brengt de nodige verantwoordelijkheden met zich mee. NEXT Bedrijfsartsen kan hierbij ondersteuning bieden door de betreffende medewerker periodiek op te roepen voor een spreekuur bij onze (bedrijfs)artsen. Tijdens dit spreekuur bekijken we of er veranderingen in medische beperkingen van de (ex) medewerker zijn, wat de effecten van een lopende behandeling zijn en of- en wat hiervan de verwachting in het kader van diens inzetbaarheid is.

Zo nodig geven we aanvullende adviezen, gericht op beweging. In sommige gevallen kunnen we ook tot de conclusie komen dat er geen beweging meer mogelijk is (GBM) en begeleiden we de medewerker in het aanvragen van een herkeuring voor de WIA. 

Tot slot, naast onze dienstverlening is het bij ERD belangrijk om aandacht te blijven houden de (ex) werknemer en deze niet uit het oog te verliezen. Vandaar ons advies: ” Stuur je (ex)medewerker jaarlijks een kerstattentie”.

 

Neem contact met ons op