Werkgevers

De NEXT Portal

“Het interactieve online samenwerkingsplatform voor werkgevers, werknemers en medewerkers van NEXT”

De NEXT Portal

De NEXT Portal is ons interactieve, online verzuimmanagement systeem. Hier kunnen er, naast het doorgeven van ziekmeldingen, tevens diverse managementrapportages en analyses gemaakt worden. Via het persoonlijke dossier van de medewerkers is altijd zicht op alle relevante informatie. Hier zijn ook alle door de bedrijfsarts, doktersassistente of casemanager opgestelde rapportages en adviezen terug te vinden en kan er zelf informatie zoals een vraagstelling of een verslag van een verzuimgesprek met de medewerker ingevoerd worden in het personeelsdossier.

NEXT Portal op Maat

Een persoonlijk online systeem voor werkgevers en werknemers om veilig met ons samen te kunnen werken.

DASHBOARD

Middels diverse persoonlijk te selecteren en in te stellen widgets zie je in een oogopslag de belangrijkste informatie.

ZIEK- EN HERSTELMELDING

Hierbij kun je gemakkelijk zelf de ziek-en herstelmelding invoeren of wijzigen. Ook kan er een koppeling gemaakt worden met het bestaande personeelsinformatiesysteem.

VERZUIMANALYSE

Zelf direct genereren van diverse verzuim statistieken op individueel niveau en op verschillende organisatie niveaus.

POORTWACHTERPROOF

Signalering van zowel de wettelijke acties en termijnen als organisatie specifieke signaleringen en acties.

uwv-icon

UWV Formats

Hierin staan diverse UWV sjablonen klaar, zo veel mogelijk vooraf ingevuld. Desgewenst kan onze casemanager ook ondersteunen bij het verder invullen hiervan.

ACTIELIJST

Alle relevante uitgevoerde en nog uit te voeren acties staan overzichtelijk weergegeven in een dynamische actielijst. 

PERSOONLIJK DOSSIER

Alle gemaakt adviesrapportages zijn hier beschikbaar. Hiernaast is het mogelijk om eigen documentatie te plaatsen/ te uploaden in het personeelsdossier.

PRIVACYPROOF

Met het gebruik van 2FA en onze certificeringen volgens ISO 9001 en ISO 7510, zijn privacy en dataveiligheid gegarandeerd!