werkgevers

NEXT Level Casemanagement

“Samen sterk en vooral geen dubbel werk” dat bereiken wij samen middels de on-demand inzet van ons NEXT level casemanagement voor organisaties en leidinggevenden.

Casemanagement on demand

Zorgeloos &
Poortwachterproof

Wij snappen als geen ander dat ziekteverzuimbegeleiding op de werkvloer een ingewikkeld proces is, niet alleen al qua regelgeving, maar ook en misschien wel vooral in het op de juiste wijze omgaan met de zieke medewerker. Om de leidinggevende hierbij te ondersteunen bieden wij ons Next level casemanagement, waarbij op ieder gewenst moment (On Demand) de hulp van onze casemanager ingeroepen kan worden via de NEXT Portal. Soms alleen voor een procesmatige vraag, maar ook gewoon om advies te geven over het aangaan van “het goede gesprek”, of samen te bekijken of ziekteverlof wel de juiste verlofvorm is, passend bij de individuele casus.

Samen sterk en geen dubbel werk.

In iedere organisatie kan er op enig moment sprake zijn van verzuim. Wanneer er sprake is van een goed contact tussen werknemer en organisatie (leidinggevende), dan kan er op basis van ‘het goede gesprek’ worden bepaald of er sprake is van ziekteverzuim of van een ander soort verzuim. Op basis daarvan kan bepaald worden of de inzet van een bedrijfsarts van toegevoegde waarde is. In alle gevallen is het hierbij belangrijk om het proces te bewaken, niet alleen gericht op de wet, maar vooral op de inzet. Een goede bewaking van het verzuim- en re-integratieproces vergt naast de eventuele inzet van een bedrijfsarts een goed casemanagement. Hierbij kan NEXT de werkgever (leidinggevenden) helpen, door de inzet van casemanagement On Demand. Op een coachende manier, gericht op ontwikkeling van de organisatie en juist op het moment dat een leidinggevende dit nodig heeft.  Zo staan we samen sterk en voorkomen we dubbel werk!

De inzetbaarheidstriage

Vaak heeft verzuim geen medische oorzaak. Slechts in 20% van de gevallen is er sprake van een puur medische reden. Om hierin onderscheid te kunnen maken en hierin te kunnen sturen kan een telefonisch inzetbaarheidsgesprek met onze doktersassistente uitkomst bieden. Zij kan, door haar taakdelegatie, juist die dingen vragen die een werkgever niet meer mag vragen vanwege de AVG en daardoor een juiste afweging maken of dit verzuim een medische oorzaak heeft. Dit biedt  voldoende mogelijkheden voor een gesprek met de medewerker waaruit jullie afspraken kunnen maken of een andere verlofvorm (zoals zorgverlof) wellicht beter bij de situatie past. Hierdoor hoeft  niet onnodig de bedrijfsarts ingeschakeld te worden en houd je de regie in eigen handen.

Veelgestelde vragen

Nee, de casemanager heeft enkel toegang tot procesinformatie en re-integratieadviezen vanuit de bedrijfsarts. In sommige gevallen voert de casemanager overleg met de arbeidsdeskundige om de voortgang en wettelijke termijnen te kunnen bewaken binnen een dossier.

De casemanager is een aanspreekpunt voor de werkgever en rechtstreeks te bereiken via ons vaste nummer: 024 20 22 120.