Next bedrijfsartsen

Arbodienst­ verlening gericht op beweging

“NEXT” is de persoonlijke regionale arbodienstverlener die medewerkers adviseert en inspireert om op het gebied van duurzame inzetbaarheid in beweging te zijn en te blijven.


ONZE VISIE

Arbodienstverlening gericht op Beweging

De wereld om ons heen is altijd in beweging, de veranderingen volgen elkaar echter in een steeds sneller tempo op. We leggen voor onszelf en elkaar de lat steeds hoger en hierdoor moeten we steeds meer. We worden steeds gezonder ouder, om die reden mogen we steeds langer doorwerken. Om mee te kunnen blijven veranderen en duurzaam inzetbaar te blijven in het werk is het volgens ons van belang om op een positieve en gezonde manier in beweging te blijven. NEXT Bedrijfsartsen ondersteunt hierbij door als partner samen te werken aan het in beweging brengen en houden van organisaties en hun medewerkers in het gewenste tempo aan de hand van zowel organisatie- als individuele doelstellingen.