Werknemers

De Vertrouwenspersoon

Preventieve advisering

De Vertrouwenspersoon

In elke organisatie kunnen werknemers te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen of integriteitsschendingen, zowel van collega’s als leidinggevenden. Dit heeft grote invloed op de gezondheid van de  en op de werksfeer. Werkgevers hebben de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is voor een werkgever een doeltreffende en laagdrempelige voorziening om aan deze verplichting te voldoen. Het is daarnaast een onmisbaar element in het streven naar een goed werkklimaat en optimaal functioneren van werknemers binnen de organisatie.

Onze Vertrouwenspersoon Nathalie Vermolen

Sinds januari 2023 ben ik werkzaam bij NEXT Bedrijfsartsen als case- en relatiemanager. Hiervoor ben ik tevens werkzaam geweest als HR adviseur. Mijn passie ligt bij het werken met en voor mensen in een dienstverlenende omgeving. Ik krijg energie wanneer ik werknemers of werkgevers kan begeleiden, adviseren of ondersteunen. Ik heb me de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met het adviseren van werkgevers rondom de verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter (verzuim) en heb hierbij gemerkt dat het grootste deel van het verzuim een niet medische oorzaak heeft (80%). Vanuit deze interesse, maar ook het feit dat er de afgelopen jaren steeds meer aandacht is voor ongewenste omgangsvormen (op het werk) en het wetsvoorstel tot het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon voor organisaties, heb ik begin 2024 de opleiding tot vertrouwenspersoon succesvol afgerond.

Rol van de vertrouwenspersoon

Als vertrouwenspersoon ben ik onafhankelijk, vertrouwelijk en deskundig.  Werknemers kunnen, op de locatie van NEXT Bedrijfsartsen of op een nader te bepalen locatie, bij mij terecht voor een luisterend oor, begeleiding en advies. Ik kan hierbij samen met de werknemer mogelijke oplossingen en de consequenties hiervan bespreken, de werknemer houdt hierbij altijd zelf de regie. Hiernaast kan ik ook voorlichting geven binnen de organisatie en het management en OR gevraagd en ongevraagd advies geven met betrekking tot beleid en deel ik geanonimiseerd eventuele aanbevelingen in een jaarverslag.

Wettelijke verplichting vertrouwenspersoon

Bedrijven met meer dan 10 werknemers moeten een vertrouwenspersoon aanstellen. Wij kunnen ons voorstellen dat het voelt als een extra verplichting! Maar een vertrouwenspersoon kan een hoop ellende voorkomen, zowel voor werkgever als werknemer. Want in elke organisatie kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag. Dit heeft grote invloed op de gezondheid van de medewerkers en de werksfeer. De vertrouwenspersoon is een onmisbaar element in het creëren van een goed werkklimaat. Door de de-escalerende werking van een vertrouwenspersoon, die in eerste instantie zoveel mogelijk ondersteunt in het oplossen van situaties in de informele sfeer, wordt dikwijls ziekteverzuim, uitstroom, conflict of zelfs imagoschade voorkomen.

Voordelen van een externe vertrouwenspersoon

  • Er is meer afstand tot de organisatie waardoor de vertrouwenspersoon geen vooroordelen heeft en met een helicopterview naar de situatie kan kijken.
  • De kans is klein dat de vertrouwenspersoon en medewerker elkaar kennen. Dit geeft meer gevoel van veiligheid en vertrouwelijkheid.
  • Afspraak is altijd mogelijk op een neutrale locatie.
  • Mogelijkheid tot snel doorverwijzen naar bijvoorbeeld de bedrijfsarts.
  • Door de inzet binnen verschillende organisaties heeft de externe vertrouwenspersoon meer ervaring en kennis.

Direct contact opnemen

Wil je direct contact opnemen met onze vertrouwenspersoon,
dan kun je hiervoor bellen met onderstaand rechtstreeks nummer:

024 2022 911