Next bedrijfsartsen

Arbodienst­ verlening gericht op beweging

“NEXT” is de persoonlijke regionale arbodienstverlener die medewerkers adviseert en inspireert om op het gebied van duurzame inzetbaarheid in beweging te zijn en te blijven.

Wie wij zijn

De volgende stap in arbodienst­ verlening.

“NEXT is de persoonlijke regionale arbodienstverlener die medewerkers adviseert en inspireert om op het gebied van duurzame inzetbaarheid in beweging te zijn en te blijven. dit doen we door een multifocale aanpak waarbij we samen werken aan het bereiken van ieders ambitie in het gewenste tempo met een duidelijke rolverdeling. Naast arbodienstverlening, de inzet van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundige en ons unieke next level casemanagement, hebben wij hierbij onze focus op preventie, leefstijl en het ontwikkelen van organisaties en hun medewerkers met behulp van training en theater. Dat noemen wij G.R.O.W. Gezamenlijk Resultaat  en Ontwikkelgericht Werken.”

De rol van de arbeidsdeskundige

Wij vinden dat arbeidsdeskundig advies verder gaat dan het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek tegen het einde van het eerste ziektejaar, met als doel het voorkomen van een sanctie door het UWV aan het einde van het tweede ziektejaar.
Wij zetten de expertise van onze arbeidsdeskundige, samen met die van onze bedrijfsartsen in vanaf het moment dat duidelijk wordt dat er sprake is van verzuim als gevolg van blijvende beperkingen (en mogelijkheden). In sommige gevallen kan dit namelijk al veel eerder dan het einde van het eerste ziektejaar duidelijk zijn, waarom dan afwachten.

In alle gevallen is het gezamenlijke doel om zo mogelijk instroom in de WIA te voorkomen. De arbeidsdeskundige kan medewerkers informeren en adviseren over de diverse re-integratiemogelijkheden, wettelijke kaders en de financiële gevolgen. Hierdoor kan deze de eigen verantwoordelijkheid nemen in het re-integratie traject en staan de neuzen meteen dezelfde richting op. Re-integratie volgens de Wet Verbetering Poortwachter is geen verplichting, maar biedt de kaders en de kansen om duurzaam inzetbaar te zijn en blijven.

De dienstverlening van onze arbeidsdeskundige omvat de volgende onderdelen:

Direct een voorstel van ons ontvangen om samen in beweging te komen

Wie zijn wij

De volgende stap in arbodienst­ verlening.

“NEXT is de persoonlijke regionale arbodienstverlener die medewerkers adviseert en inspireert om op het gebied van duurzame inzetbaarheid in beweging te zijn en te blijven. dit doen we door een multifocale aanpak waarbij we samen werken aan het bereiken van ieders ambitie in het gewenste tempo met een duidelijke rolverdeling. Naast arbodienstverlening, de inzet van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundige en ons unieke next level casemanagement, hebben wij hierbij onze focus op preventie, leefstijl en het ontwikkelen van organisaties en hun medewerkers met behulp van training en theater. Dat noemen wij G.R.O.W. Gezamenlijk Resultaat  en Ontwikkelgericht Werken.”

Video

Pakketten

Pakket 1
Arbo

 • Dit is het eerste USP
 • Hier kan de tweede gezet worden
 • op deze plek kan er ook nog een
 • zo kunnen we wel doorgaan
 • tot het genoeg is.

Pakket 2
Arbo Compleet

 • Dit is het eerste USP
 • Hier kan de tweede gezet worden
 • op deze plek kan er ook nog een
 • zo kunnen we wel doorgaan
 • tot het genoeg is.

Pakket 3
HRM Compleet

 • Dit is het eerste USP
 • Hier kan de tweede gezet worden
 • op deze plek kan er ook nog een
 • zo kunnen we wel doorgaan
 • tot het genoeg is.

ONZE DIENSTVERLENING

Heldere afspraken en een duidelijke rolverdeling, met de regie en de verantwoord­elijkheden op de juiste plaats.

NEXT - BASIS

Arbodienstverlening
Vangnetregeling
NEXT Portal
Poortwachtersignalering op maat
Casemanagement ondersteuning
Vaste kosten per verrichting
Vaste kosten per medewerker

NEXT - MAATWERK

Arbodienstverlening
Maatwerkregeling
NEXT Portal
Poortwachtersignalering op maat
Vaste tijd per verrichting
Vaste kosten per medewerker
Bedrijfsarts op uw- en onze locatie

NEXT - EXCLUSIEF

Inzet bedrijfsarts
Maatwerkregeling
Medisch dossier voor bedrijfsarts
Casemanagement (optioneel)
Vaste tijd per verrichting
Tarieven op basis van (dag)deel
Bedrijfsarts op uw- en onze locatie

Onze dienstverlening: G.R.O.W.

Gezamelijk Resultaat en Ontwikkelgericht werken aan zowel organisatie- als individuele doelen.

Arbodienstverlening

De NEXT Portal

Casemanagement

Arbeidsdeskundig advies

Preventie & Leefstijl

Training & Theater

arbodienstverlening

Veel gestelde vragen

Tijdens dit spreekuur kan in overleg uw belastbaarheid worden vastgesteld en kan gekeken worden naar (medisch) verantwoorde mogelijkheden en beperkingen. Na afloop van het spreekuur brengt de bedrijfsarts een advies uit aan zowel werkgever als werknemer. Dit advies bevat geen medische informatie. De bedrijfsarts heeft net als iedere andere arts een medisch beroepsgeheim.

Indien wenselijk kan onze bedrijfsarts in overleg een interventie (behandeling) inzetten, hiertoe de bedrijfsarts verwijzen zonder overleg of toestemming van de werkgever, waarbij de kosten worden vergoed va de zorgverzekeraar. NEXT Bedrijfsartsen heeft afspraken met diverse zorgverlener om de wachttijden te minimaliseren. In sommige gevallen kan de bedrijfsarts in overleg een medewerker verwijzen naar een interventie waaraan de werkgever een financiële bijdrage levert. Dit betreffen dan voornamelijk werk gerelateerde interventies waarbij de werkgever betrokken man zijn Bij de niet medische onderdelen hiervan.

Naast bovenstaande curatieve taken is de bedrijfsarts ook betrokken bij diverse preventieve taken, zoals het voeren van werkplekbezoeken, opzet en uitvoer van een gericht Preventief Medisch Onderzoek voor medewerkers van organisaties, diverse keuringen en overige (preventieve) medische onderzoeken en het toetsten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie van uw organisatie.

Op verzoek van uw werkgever kan de bedrijfsarts deelnemen aan het Sociaal Medisch Overleg. Dit betreft een overleg betreffende het verloop en de procesgang rondom verzuim casuïstiek kan worden besproken. Er worden hierbij nimmer medische gegevens over medewerkers besproken. Ook kan het overleg een meer preventief karakter hebben, waarbij de bedrijfsarts aan de hand van bijvoorbeeld anonieme verzuimcijfers gerichte gezondheidsadviezen kan geven op organisatie of afdelingsniveau.

Als werknemer heeft u ten alle tijden, ook wanneer er geen sprake is van ziekteverzuim, het recht om het open spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken. Dit kan in overleg met uw leidinggevende, maar ook zonder tussenkomst van uw leidinggevende rechtstreeks door u aangevraagd via ons medisch secretariaat. De bedrijfsarts maakt alleen met toestemming van u een verslag van dit spreekuur en uw werkgever wordt niet zonder uw toestemming van dit spreekuur op de hoogte gesteld.

Next bedrijfsartsen

Arbodienst­ verlening gericht op beweging

“NEXT” is de persoonlijke regionale arbodienstverlener die medewerkers adviseert en inspireert om op het gebied van duurzame inzetbaarheid in beweging te zijn en te blijven.

Neem contact met ons op

NEXT Bedrijfsartsen

Waar vindt je ons in het centrum van Nijmegen

NEXT bedrijfsartsen is gevestigd op een prachtige locatie, middenin het centrum van Nijmegen. Wij zijn goed bereikbaar met zowel de auto als met het openbaar vervoer. Vanuit het centraal station is het c.a. 10 minuten lopen naar onze locatie, tevens rijden er diverse bussen met haltes in de directe omgeving van ons kantoor.

Naast enkele parkeerplaatsen op eigen terrein, zijn er in de directe nabijheid van ons kantoor diverse openbare (betaalde) parkeerplaatsen beschikbaar. 

Arbodienstverlening

Heldere afspraken en duidelijkheid dat vindt je in onze pakketten.

Onze aanpak

Dit vinden wij heel normaal

Arbodienstverlening

Heldere afspraken en duidelijkheid dat vindt je in onze pakketten.

Arbodienstverlening en inzet bedrijfs­artsen

Van gerichte inzet van onze (bedrijfs)artsen op onze of uw eigen locatie tot complete arbodienstverlening.

De NEXT Portal

Veilig online samenwerken, communiceren en direct inzicht in lopende zaken tussen leiding­gevenden, medewerkers en NEXT.

NEXT Level Casemanagement

Ondersteuning op de juiste plek en wanneer gewenst varierend van incidentele vragen (on Demand) tot structurele ondersteuning. Gerichte ondersteuning en ontwikkeling waar nodig.

Arbeidsdeskundige advisering

Inzet van de arbeidsdeskundige, doelgericht en zo mogelijk preventief dus niet alleen op basis van wettelijke verplichtingen.

Preventief medisch onderzoek en Leefstijl advies

Zinvol en gericht medisch onderzoek en concrete preventieve acties en adviezen gericht op leefstijl.

Training en Ontwikkeling

arbodienstverlening

Het antwoord op al je vragen over de Arbodienst­ verlening

Tijdens dit spreekuur kan in overleg uw belastbaarheid worden vastgesteld en kan gekeken worden naar (medisch) verantwoorde mogelijkheden en beperkingen. Na afloop van het spreekuur brengt de bedrijfsarts een advies uit aan zowel werkgever als werknemer. Dit advies bevat geen medische informatie. De bedrijfsarts heeft net als iedere andere arts een medisch beroepsgeheim.

Indien wenselijk kan onze bedrijfsarts in overleg een interventie (behandeling) inzetten, hiertoe de bedrijfsarts verwijzen zonder overleg of toestemming van de werkgever, waarbij de kosten worden vergoed va de zorgverzekeraar. NEXT Bedrijfsartsen heeft afspraken met diverse zorgverlener om de wachttijden te minimaliseren. In sommige gevallen kan de bedrijfsarts in overleg een medewerker verwijzen naar een interventie waaraan de werkgever een financiële bijdrage levert. Dit betreffen dan voornamelijk werk gerelateerde interventies waarbij de werkgever betrokken man zijn Bij de niet medische onderdelen hiervan.

Naast bovenstaande curatieve taken is de bedrijfsarts ook betrokken bij diverse preventieve taken, zoals het voeren van werkplekbezoeken, opzet en uitvoer van een gericht Preventief Medisch Onderzoek voor medewerkers van organisaties, diverse keuringen en overige (preventieve) medische onderzoeken en het toetsten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie van uw organisatie.

Op verzoek van uw werkgever kan de bedrijfsarts deelnemen aan het Sociaal Medisch Overleg. Dit betreft een overleg betreffende het verloop en de procesgang rondom verzuim casuïstiek kan worden besproken. Er worden hierbij nimmer medische gegevens over medewerkers besproken. Ook kan het overleg een meer preventief karakter hebben, waarbij de bedrijfsarts aan de hand van bijvoorbeeld anonieme verzuimcijfers gerichte gezondheidsadviezen kan geven op organisatie of afdelingsniveau.

Als werknemer heeft u ten alle tijden, ook wanneer er geen sprake is van ziekteverzuim, het recht om het open spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken. Dit kan in overleg met uw leidinggevende, maar ook zonder tussenkomst van uw leidinggevende rechtstreeks door u aangevraagd via ons medisch secretariaat. De bedrijfsarts maakt alleen met toestemming van u een verslag van dit spreekuur en uw werkgever wordt niet zonder uw toestemming van dit spreekuur op de hoogte gesteld.

ONTMOET ONZE MEDEWERKERS

TEAM NEXT

Vanessa janssen

Bedrijfsarts

Jan Bakker

Offive Manager

Klaas Vaak

Dossier Behandelaar

Vanessa janssen

Bedrijfsarts

Jan Bakker

Offive Manager

Klaas Vaak

Dossier Behandelaar

Open sollicitatie